top of page

KODEX CHOVÁNÍ

Navzájem se respektujte

Každý má jiný názor, takže se nebojte nesouhlasit, ale vždy s úctou. Buďte prosím vždy laskaví a zdvořilí.

Respektujte soukromí ostatních

Bytí ve skupině závisí na naší vzájemné důvěře. Některé konverzace mohou obsahovat citlivé údaje, takže vše co ve skupině řekneme, by v ní také mělo zůstat.

Porušení autorských práv a ochranné známky

Pokud budete sdílet příspěvky, obrázky a jiný obsah ostatních uživatelů, nesmíte porušit jejich autorská práva nebo vydávat jejich materiály za své.

Žádné obtěžování

Šikana, zaměření se nebo útočení na člena této skupiny není povoleno a nebude tolerováno.

Žádný prodej nebo spam

V této skupině není povolen prodej nebo spamování ostatních členů. Každý, kdo tak učiní, bude ze skupiny okamžitě odstraněn.

bottom of page